+86-760-87808162sales@gatesea.com

Despre noi

Acasă > SUPORT > GARANȚIE

garanţie

Sunwebcam garantează ca Sistemul camerei foto să nu prezinte defecțiuni și defecțiuni atât în materiale, cât și în execuție timp de 12 (12) luni de la data achiziționării ("Perioada de garanție"). Sunwebcam va repara sau va înlocui, la alegerea sa, sistemul de camere dacă acesta nu funcționează corect în perioada de garanție, în condițiile și / sau limitările enunțate aici. Această reparație sau înlocuire reprezintă singura dvs. soluție de remediere în conformitate cu această Garanție limitată.

Îndepărtarea blocării de securitate din zăvorul spate al unității va anula în mod automat garanția, cu excepția cazului în care SUNWEBCAM solicită ca utilizatorul final să îl elimine pentru remedierea problemelor.

SUNWEBCAM GARANȚII

Panou solar - 2 ani garanție limitată la construcție

Baterie - Garanție limitată de 2 ani

Camera - Garanție limitată de 2 ani

Această Garanție limitată nu acoperă următoarele:

(1) orice defecțiune sau deteriorare a sistemului aparat de fotografiat care apare din cauza unei manipulări necorespunzătoare a sistemului aparat de fotografiat;

(2) orice defecțiune sau deteriorare a sistemului aparat de fotografiat care apare ca urmare a reparației, modificării sau a altei activități similare după achiziționarea sistemului aparat de fotografiat;

(3) orice defecțiune sau deteriorare a sistemului aparat de fotografiat care apare datorită transportului, căderii, șocului sau altei activități similare după cumpărarea sistemului de cameră;

(4) orice defecțiune sau deteriorare a sistemului aparat de fotografiat care apare din cauza stocării necorespunzătoare sau necorespunzătoare sau a utilizării sau întreținerii necorespunzătoare a sistemului camerei;

(5) orice defecțiune sau deteriorare a sistemului aparat de fotografiat care apare din cauza obiectelor străine, cum ar fi murdăria sau murdăria, nisipul, apa sau lichidele care intră în interiorul camerei.

Termeni de cumpărare

Prin achiziționarea sistemului de camere Sunwebcam, utilizatorul final sau clientul acceptă toți termenii stabiliți în acest document "Termeni și condiții de cumpărare".

Acești Termeni și condiții nu pot fi modificați, completați sau modificați prin utilizarea altor documente. Orice astfel de încercare va fi nulă și nevalabilă dacă nu se convine altfel într-un acord scris semnat de Utilizatorul final și Gatesea Technology Limited

Dacă o prevedere a Termenilor și condițiilor este considerată nevalabilă de orice lege, regulă, ordonanță sau reglementare a oricărui guvern sau prin hotărârea definitivă a oricărei instanțe de stat sau federale, această invaliditate nu va afecta aplicabilitatea oricărei alte dispoziții a acestor condiţii.

Facturare / Plata

Sunwebcam acceptă transferuri bancare bancare, Paypal și Western Union.

Stocarea imaginilor

Toate imaginile vor fi stocate în baza de date a Sunwebcam pentru o perioadă de un an (365 de zile) de la data terminării serviciului lunar pe cameră. Toate imaginile vor fi șterse din baza de date treizeci (30) de zile de la incapacitatea de a încărca cartea de credit în dosar.

Securitatea imaginilor

Toate imaginile stocate în baza de date securizată Sunwebcam sunt disponibile numai pentru utilizatorul final și sunt protejate de confidențialitate prin numele de utilizator și parola.

Serviciul wireless

Sunwebcam utilizează diverse hărți de acoperire bazate pe predicții matematice computerizate ale ariei de acoperire așteptate. Zonele imediate de joasă tensiune au tendința de a avea o acoperire intermitentă datorită terenului. Zona reală de acoperire poate diferi de cea indicată pe hărțile de acoperire, iar acoperirea poate fi afectată de lucruri precum vremea, frunzele, clădirile și alți factori. Sunwebcam nu garantează acoperirea și acoperirea este supusă schimbării. În clădiri, acoperirea va fi afectată în mod negativ de grosimea / materialul peretelui și de locațiile din cadrul unei clădiri (adică subsolurile și locațiile subterane).

Instalare și suport

Utilizatorul final este responsabil pentru instalarea sistemului Sunwebcam Camera într-o locație adecvată pentru operare. Este responsabilitatea utilizatorului final să instaleze și să testeze sistemul SunWebcamera pentru toate codurile și cerințele locale. Instrucțiunile de instalare pot fi găsite pe site-ul web Sunwebcam Youtube pe paginile individuale ale produselor din secțiunea "Instalare".

Lege aplicabilă

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, locația și alegerea legii pentru acești Termeni și condiții vor fi guvernate de legislația locului principal de activitate al Gatesea Technology Limited.

Toate proprietățile intelectuale și alte materiale deținute de Sunwebcam, inclusiv, dar fără a se limita la mărci comerciale, brevete, brevete în așteptare, software încorporat, software de server și hardware, rămân proprietatea exclusivă a Gatesea Technology Limited

garanţie

Gatesea Technology Limited garantează că Sistemul camerei video nu prezintă defecțiuni și defecte atât în materiale, cât și în execuție timp de 12 (12) luni de la data achiziționării ("Perioada de garanție"). Sunwebcam va repara sau va înlocui, la alegerea sa, sistemul de camere dacă acesta nu funcționează corect în perioada de garanție, în condițiile și / sau limitările enunțate aici. Această reparație sau înlocuire reprezintă singura dvs. soluție de remediere în conformitate cu această Garanție limitată.

Înlăturarea blocării de securitate din dispozitivul de blocare din spate a dispozitivului va anula în mod automat garanția, cu excepția cazului în care SunWeb solicită ca utilizatorul final să îl elimine pentru depanare.

Dacă se întâmplă ceva cu sistemul de cameră, trimiteți-l cu o scurtă descriere scrisă a problemei:
Gatesea Technology Limited

Clădirea 9, Electronic Park, South Fushan Road, Zhongshan City, Guangdong, China

Această Garanție limitată nu acoperă următoarele:

· Orice defecțiune sau deteriorare a sistemului aparat de fotografiat care apare din cauza necorespunzătoarei sistemului de cameră;

· Orice defecțiune sau deteriorare a sistemului aparat de fotografiat care apare ca urmare a reparației, modificării sau a altei activități similare după achiziționarea sistemului aparat de fotografiat;

· Orice defecțiune sau deteriorare a sistemului aparat de fotografiat care apare din cauza transportului, abandonului, șocului sau a altei activități similare după cumpărarea sistemului de cameră;

· Orice defecțiune sau deteriorare a sistemului aparat de fotografiat care apare din cauza stocării necorespunzătoare sau necorespunzătoare a utilizării sau întreținerii necorespunzătoare a sistemului de cameră; și

· Orice defect sau deteriorare a camerei aparute ca urmare a unor obiecte străine, cum ar fi murdăria sau murdăria, nisipul, apa sau lichidele care intră în interiorul camerei.

La "nu", Sunwebcam va inspecta Camera System și va contacta în 72 de ore pentru a da rezultatele inspecției noastre. Dacă sistemul Camera este deteriorat într-un mod care nu acoperă garanția (adică daunele apărute ca urmare a utilizării necorespunzătoare a sistemului de camere), Sunwebcam va determina costul de reparare a camerei și va comunica această sumă către Utilizator final. La cererea utilizatorului final, Sunwebcam va repara componentele deteriorate ale sistemului de camere care pot fi reparate, după cum se stabilește la discreția Sunwebcam, cu condiția ca SunWeb să perceapă utilizatorului final 75 USD / ora plus costul materialului. După primirea plății pentru reparații, dacă este cazul, Sistemul camerei video va fi trimis înapoi utilizatorului final în detrimentul Sunwebcam.

Răspundere limitată

Utilizatorul final este de acord că utilizarea sau intenția sistemului Camera este la riscul unic al utilizatorului final. În nici un caz, inclusiv neglijență, Gatesea Technology Limited, ofițerii săi, agenții sau oricine altcineva implicat în crearea, producerea sau distribuirea camerei va fi răspunzător pentru orice daune directe, indirecte, incidentale, speciale sau consecutive care rezultă din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza sistemul de cameră; sau care rezultă din greșeli, omisiuni, întreruperi, ștergerea fișierelor, erori, defecte, întârzieri în funcționare sau transmitere sau orice neîndeplinire a performanței, indiferent dacă se limitează sau nu la acte de Dumnezeu sau natură, eșecul comunicării, furtul, distrugerea sau accesul neautorizat la înregistrări, programe sau servicii. Fără a aduce atingere celor de mai sus, căile de atac exclusiv ale utilizatorului final pentru toate daunele, pierderile și cauzele acțiunilor, indiferent de acord, delictuală, inclusiv neglijență sau în alt mod, nu trebuie să depășească suma agregată a dolarului pe care utilizatorul final la plătit pentru Camera Sistem.

Nici Gatesea Technology Limited, angajații săi, afiliații, agenții, furnizorii de informații terțe, comercianții, licențiații sau alții, garantează că serviciul Camera System nu va fi întrerupt sau fără erori; nici nu fac nici o garanție cu privire la rezultatele care pot fi obținute prin utilizarea sistemului de camere.

Scopul legal

Utilizatorul final poate utiliza Sunwebcam numai în scopuri legale. Folosirea oricărui material care încalcă orice lege federală, de stat sau locală este interzisă. Aceasta include, dar nu se limitează la, materiale protejate prin drepturi de autor, materiale considerate legal ca fiind amenințătoare sau obscene, pornografice, profane sau materiale protejate de secrete comerciale.

compensație

Utilizatorul final este de acord să despăgubească Gatesea Technology Limited împotriva răspunderii pentru orice utilizare a Sistemului de camere. Utilizatorul final este, de asemenea, de acord să apere, să despăgubească, să salveze și să dețină Gatesea Technology Limited inofensivă față de toate cererile, datoriile, pierderile, costurile și revendicările, inclusiv onorariile avocaților rezonabili față de Gatesea Technology Limited, ofițerilor și angajaților, care pot apărea sau rezultă din orice serviciu furnizat sau executat sau convenit să fie efectuat sau orice Sistem de camere vândute de Client, agenții, angajații sau cesionarii acestuia.

Utilizatorul final este, de asemenea, de acord să apere, să despăgubească și să păstreze inofensivă Gatesea Technology Limited împotriva pasivelor care decurg din (i) orice prejudiciu adus unei persoane sau bunuri cauzate de orice sisteme de cameră vândute sau distribuite în alt mod de către Utilizatorul final în legătură cu utilizarea Sistemului ; (ii) orice material furnizat de Client care încalcă sau pretind că încalcă drepturile de proprietate ale unui terț; (iii) încălcarea drepturilor de autor și (iv) orice sistem defect al camerei pe care Clientul a vândut-o în legătură cu utilizarea sistemului de camere.

1.png